una altra comunicació és possible
Art i disseny amb valor(s)

Fundació Surt

DISSENY I MAQUETACIÓ EDITORIAL

ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓ I DISSENY D'INFOGRAFIES

CLIENT:

Fundació Surt

LLOC:

Barcelona

ANY:

2020

SURT MAIDESIGNIS MAI DESIGNIS DISSENY GRÀFIC COMUNICACIÓ

SObre el
projecte

Guanyem la vida, ens empoderem; disseny de la memòria anual del 2019

Surt és una entitat d’acció social d’ampli reconeixement que treballa desde 1993 per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per eradicar les discriminacions per raó de sexe, amb la vista posada en assolir una societat amb equitat de gènere efectiva. 

Per al disseny i maquetació editorial de la memòria del  2019 s’ha seguit la línea gráfica marcada pel manual d’estil del nou logotip a nivell de colors i imatge, buscant la claredat i la coherència. Les línies discontinues juguen amb el concepte de l’entitat en les tipografies de capçalera i les infografies, i la paleta de colors reduïda en el tractament de les fotografies i il·lustracions.

DE LA IDEA A LA FORMA, EL DISSENY