una altra comunicació és possible
Art i disseny amb esperit crític

Les memòries de RG

DIRECCIÓ D'ART I ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓ

DISSENY DE MATERIALS INFORMATIUS I INFOGRAFIES

GRÀFICA PER XARXES SOCIALS

CLIENT:

Pol·len Edicions

LLOC:

Barcelona

ANY:

2018

MAIDESIGNIS MAI DESIGNIS DISSENY GRÀFIC COMUNICACIÓ Fundació Roca Galès Memòria Anual

SObre el
projecte

Roca Galès Foundation, private cultural foundation for promotion.

La Fundació Roca Galès, fundació cultural privada de promoció, fou constituïda el 6 de juliol de 1976 amb la finalitat de d’impulsar l’estudi i la promoció del cooperativisme a Catalunya i dels seus principis i valors, i el coneixement i defensa del patrimoni natural i del benestar social dins l’àmbit cultural català.

Aquest 2018 aposta un any més per la transparència i la comunicació visual de la seva activitat. Fent ús del suport web i paper, i en col·laboració amb Pol·len Edicions, treballem en el disseny d’un tríptic, un article per a la revista Cooperació Catalana i la publicació a les xarxes socials (facebook, twitter i issuu) i la seva website de l’activitat de l’entitat.

La identitat gràfica segueix la línea treballada per la memòria de 2016. Si més no, i amb motiu de la cel·lebració dels 40 anys de la fundació, en aquest cas vam treballar una imatge monocroma, més corporativa i coherent amb els materials elaborats per al seu aniversari.

DE LA IDEA A LA FORMA, EL DISSENY